top of page

Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 20 Haz 2023

1. Psikanalitik terapi


Psikanalitik yaklaşımın amacı, danışanların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurlarla olan bağlantılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma ilgi alanları genellikle bilinçdışı süreçler ve çocukların notlarıdır. Seanslarda danışanın herhangi bir kısıtlama, sansür veya gizlilik olmaksızın, zihninde olup biten her şeyi “serbest çağrışım” şeklinde konuşması beklenir. Bu bağlantılar psikanalitik çalışmanın malzemesidir. Psikanalist ve danışan bu bağlantılarda yaratılanlar üzerinde birlikte çalışırlar.


2. Davranış terapisi


Sorunun kaynağının öğrenme ve modelleme sonucunda ortaya çıktığını ve bu sorunun çeşitli tekniklerle (sistemik duyarlılaştırma, ödül, yoksun bırakma vb.) değiştirilebileceğini savunur. Fobilerin tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir.


3. Bilişsel davranışçı terapi


Problemin kaynağının yanlış düşünceler, inançlar ve yanlış şemalar olduğu ve bu yanlış düşünce, inanç ve şemaları değiştirerek duygu ve davranışların da değişeceği tezine dayanan terapötik bir yöntemdir.


4. Hipnoterapi


Hipnoz ve hipnotik tekniklerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Hipnoz yoluyla iyileşenlere hipnoterapist veya hipnolog denir. Hipnoterapistler psikoloji ve tıp alanında uzman kişilerdir.


5. Emdr tedavisi


Göz hareketleri ve travma sensitizasyonu yoluyla bilginin yeniden işlenmesi teorisine dayanan ve esas olarak "travmatik stres bozukluğu" için kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. EMDR, 1987 yılında Dr. Her şey, Francine Shapiro'nun yanlışlıkla gözlerini hareket ettirmenin endişeli düşüncelerin şiddetini azaltabileceğini keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro, travmadan kurtulanlar üzerindeki bu etkiyi bilimsel olarak inceledi ve terapinin başarısını gösteren kendi araştırmasını yayınladı.


6. Varoluşçu terapi


"Burada ve şimdi" (anı yaşamak) kavramlarına odaklanan, kişinin iradesinin önemini vurgulayan ve kişinin aldığı kararların hayatını değiştirebileceği felsefesine göre hareket eden terapötik bir yaklaşımdır. / kendi kaderi).Varoluşçu terapistin rolü, kişiye bu kararları vermesinde rehberlik etmektir.


7. Oyun terapisi


Çocuklarla çalışmalarda kullanılan, amacı çocuğun psikolojik dünyasını oyun yoluyla düzenlemek olan terapötik bir yöntemdir.


8. Aile terapisi


Anne, baba, çocuk ve eş gibi aile bireylerinin terapi sürecine dahil olduğu terapötik bir süreçtir.


9. Sanat - Sanat terapisi


Amacı danışanın duygu ve düşüncelerini çeşitli teknikler (yazı, müzik, resim, drama) yardımıyla ortaya çıkarmak ve bu tekniklerle şifalandırmak olan bir terapötik yöntemdir.


10. Eklektik (bütüncül) psikoterapi


Çok sayıda psikoterapötik yaklaşımı tek bir kapta birleştiren veya danışanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak seçilen bir tekniği uygulayan bir psikoterapi yöntemidir.

32 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Travman Olduğunu Nasıl Anlarsın?

Tavma Sonrası Stres Bozukluğunu Nasıl Tanıyabilirsin?. her Travma yaşayan kişide bu durum ortaya çıkmayabilir ama her Travma sonrası stresi bozukluğu yaşayan birisinde çözümlenmesi gereken bir travma

1 Comment


Teşekkürler

Like
bottom of page